Under denna rubrik finner du information om föreningen och om vår webbplats. Klicka på pilarna under respektive rubrik i den övre menyraden.

Den ideella föreningen forum för Givande Samtal om Samverkan startade 2020 som ett initiativ att bygga vidare på företaget Samarbetsdynamiks erfarenheter från drygt 50 års utforskande av samverkansfenomen.